Gorgonzola

19 Gorgonzola

Pizzasauce, Ost, Oksefilet, Gorgonzola
M 75.00,-
L 140.00,-
XXL 270.00,-