4 Formaggi

2 4 Formaggi

Pizzasauce, Mozzarella, Gouda, Gorgonzola, Parmesan
M 65.00,-
L 130.00,-
XXL 230.00,-